יאָגע אױף ייִדיש

די יאָגע לעקציעס קומען פֿאָר מאָנטיק און דאָנערשטיק 16:30-18:00 אין אָװנט ירושלימער צײַט אױף זום

די לעקציעס זענען פּאַסיק פֿאַר מענטשן׃

אין יעדן עלטער, פֿון 6 ביז 120*
װאָס זענען געזונט אָדער האָבן פּראָבלעמען מיטן געזונט*
אױף אַלע מדרגות פֿון געניטקײט אין יאָגע אַחוץ אָנהײבער*
װאָס קענען שױן אַ ביסל ייִדיש און קענען פֿאַרשטײן די אינסטרוקציעס און דערקלערונגען*

איבער דעם איצטיקן מצבֿ זענען די לעקציעס דערװײַל אומזיסט. פֿרײַװיליקע בײַשטײַערס װערן אָנגענומען בשׂמחה

Yiddish-language yoga classes on Zoom take place Monday and Thursday 16:30-18:00 Jerusalem time. Due to the current circumstances classes are free / by donation until further notice.

Classes are suitable for anyone who is not a complete beginner to yoga and who understands basic Yiddish. Yoga vocabulary is taught during the sessions.