יאָגע אױף ייִדיש

אין חודש אױגוסט װעלן די יאָגע לעקציעס אױף זום פֿאָרקומען:

זונטיק און דינסטיק 18:00-19:30 ירושלימער צײַט / 11:00-12:30 ניו־יאָרקער צײַט

און מאָנטיק 11:00-12:00 ירושלימער צײַט

די לעקציעס זענען פּאַסיק פֿאַר מענטשן׃

אין יעדן עלטער, פֿון 6 ביז 120*
װאָס זענען געזונט אָדער האָבן פּראָבלעמען מיטן געזונט*
אױף אַלע מדרגות פֿון געניטקײט אין יאָגע אַחוץ אָנהײבער*
װאָס קענען שױן אַ ביסל ייִדיש און קענען פֿאַרשטײן די אינסטרוקציעס און דערקלערונגען*

זײַט אַזױ גוט און שרײַבט מיר אַ בליצבריװ כּדי צו רעגיסטרירן זיך 24 שעה פֿאַר דער לעקציע

During the month of August Yiddish-language yoga classes on Zoom will take place on Sunday and Tuesday 18:00-19:30 Jerusalem time / 11:00-12:30 EST and on Monday 11:00-12:00 Jerusalem time. Please contact me 24 hours before class to register and receive the Zoom link.

Classes are suitable for anyone who is not a complete beginner to yoga and who understands basic Yiddish. Yoga vocabulary is taught during the sessions.