יאָגע אױף ייִדיש

אין ירושלים׃ מאָנטיק 18:00-19:30 און דאָנערשטיק 17:00-18:30 אין אָװנט אין אַלטן קטמון

די לעקציעס זענען פּאַסיק פֿאַר מענטשן׃

אין יעדן עלטער, פֿון 6 ביז 120+
װאָס זענען געזונט אָדער האָבן פּראָבלעמען מיטן געזונט+
אױף אַלע מדרגות פֿון געניטקײט אין יאָגע, כּולל אָנהײבער+
װאָס קענען שױן אַ ביסל ייִדיש און קענען פֿאַרשטײן די אינסטרוקציעס און דערקלערונגען+